‘Resim Yapmanın Çocuk Gelişimine Faydalari’

Çocukların hayal dünyaları çok geniştir. Duygularını ve hayallerini en çok oyun oynarken ve ya resim yaparken açığa çıkarırlar. Resim çocuklar için kendilerini ifade ediş biçimidir. Resim yapmak çocuk üzerinde,sağ ve sol beynin birlikte çalışması,konsantrasyon gücü ve özgüvenin artması gibi birçok olumlu etki sağlar.

Resim çocuğun içselliğini simgelerle nesnel dünyaya kopyalama sürecidir. Özellikle içsel çatışmalarını, ruhsal sıkıntılarını , sözel olarak ifade edemeyen çocuklar, resim yaparak kendilerini ifade ederler.

Resim yapmak çocuğun düş gücünü geliştirici bir işleve de sahiptir. Her zaman söylediğim gibi yine belirtmek isterim ki bu süreçte çocukların çizimlerine müdahale etmemek gerekir. Ebeveynler ve resim öğretmenleri resim ile ilgili birkaç taktik öğretip sonrasında geri çekilmelidir. Resmini bitiren çocuk , yorumlama sürecini kendisini tamamlamalıdır. ‘Ne güzel bir elma çizmişsin, aferin ‘ dediğinizde ‘ama o bir elma değil’ cevabını duymak istemezsiniz diye düşünüyorum☺

Çocuğunuzun kapasitesini, resim eğitimindeki gelişimini en iyi siz takip edip bilebilirsiniz. Sanat eğitiminde ortaya mükemmel işler çıkmak zorunda değildir. Size tek bir çizgi çizip bunu bir sanat eseriymişcesine sunabilir. Evet onun için bir ‘Eserdir’ Konu bu kadar basittir.

Çocuklar yaratıcılıklarını ve yeteneklerini ne kadar erken yaşta kullanmaya başlarlarsa, ileri ki yaşlarda bu becerilerini daha aktif kullanarak mesleki anlamda daha üretken ve başarılı olabilirler. Eğer resim yeteneği anlamında ona bir şans sunmak ve iyi bir eğitim aldırmak isterseniz lütfen ‘çizimlere gerektiğinden daha fazla müdahalelerde bulunan’ eğitimcilere göndermeyin…

( Not: Zeki çocuk güzel resim yapar veya güzel resim yapan çocuk zekidir, algısına sakın kapılmayın, sanatın herhangi bir dalından tutan çocuklar yetiştirelim yeter..!)

                                                                                                                                            NURŞAH KILINÇ

Amerikan Kids Ana okulu

Görsel sanatlar öğretmeni

 

Afyon MagazinAfyonCitylife