NE-NEREDE-NASIL

ŞEHRİN TARİHİ MEKANLARI

AFYON ARKEOLOJİ MÜZESİ

Konum: Kurtuluş Caddesi No:96

Merkez/Afyonkarahisar

İletişim:

+90 272 215 11 91

 

Açılış Saatleri:

15 Nisan/2 Ekim

Açılış Saati   :08:00

Kapanış Saati:17:30

 

3 Ekim/14 Nisan

Açılış Saati    :08:00

Kapanış Saati:17:00

 

Pazartesi Günleri Kapalıdır.

Giriş Ücreti:

5TL

 

Web Sitesi: https://www.muze.gov.tr/tr/muzeler/afyonkarahisar-arkeoloji-muzesi

 

Cumhuriyetin ilk yıllarında başlayan tarih araştırmaları ışığında, önce Asar-ı Atika Muhipleri Cemiyeti, daha sonra Halkevi çalışmaları bünyesinde bir müze oluşturma ve İl tarihi yazma girişimleri olarak 1928 yılında çalışmalar başlamıştır. Süleyman Hilmi (Gönçer) ve Oğuz (Günel) Beylerin öncülüğünde başlatılan bu çalışmalar sonucunda, boş olan Taş Medresede çeşitli yerlerden bulunan eserler, depolanmaya başlamıştır. Eserler çoğaldıkça müzeye dönüştürme düşüncesi ortaya çıkmış, bunun sonucunda 1931 yılında kurulan Müze Memurluğu, 1933 yılında Müdürlüğe dönüştürülmüştür. Süleyman Hilmi Bey’in üstlendiği bu görevler sonucu Müze, bölge müzesi konumuna yükselmiştir. Çevrede Bursa ve Konya Müzeleri dışında müze yoktur. Bu nedenle Süleyman Hilmi Bey, çevre illere de giderek zor koşullarda da olsa müzeciliğin yapılabileceğini göstermiştir. Uşak, Burdur, Isparta ve Aydın çevrelerinden arkeolojik, Aydın ve Kütahya çevrelerinden etnoğrafik eserler toplamıştır.

Türkiye arkeolojisinin ilk kazı yerlerinden biri olan Sandıklı Kusura höyük kazısı ve buluntuları ile, 1935 yılında dünyaya adını ilk duyuranlardan olan müzemiz, zaman içinde toplanan eserlerin çokluğu, büyük boyutlarda olması, tek veya grup eser bulundurması bakımından bu önemini daha da artırmıştır. 1964 yılında arkeolog Hasan Tahsin Uçankuş’un ilimize gelmesiyle, çağdaş ve bilimsel bir arkeoloji ve müzeloji çalışmaları başlatılmıştır. Bunun sonucunda arkeoloji ağırlıklı yeni müzeye gerek duyulmuş ve 1971 yılında bugünkü müze, Bölge Müzesi, Frigya Müzesi konumunda açılmıştır.

 

Daha sonraki yıllarda çevre illerde de müzeler açılmaya başlayınca bu konumu, il düzeyinde kalmıştır. Müzemiz, il düzeyinde kalmış olmasına rağmen, Türkiye’nin büyük müzeleri arasında bilinmekte ve uluslararası ilgi görmeye devam etmektedir. Çünkü Eski Tunç çağından günümüze kadar geçen 5000 yıllık bir süre içinde kesintisiz kültür ve inanç gelişimini sunabilmektedir. Bugünkü konumunda ilimiz, nasıl ki yolların kesişme noktası ise, 5000 yıllık süre içinde de aynı konumda olduğunu Müzemiz göstermektedir. Bulundurduğu kazı buluntuları, pişmiş toprak sanatının tarihi; mermer sanatının tarihi; dokuma, para, giyim, halı, kilim sanatının tarihi ile ölü gömme gelenekleri; tanrı ve tanrıça heykelcikleri; mimari parçalar; kap kacaklar; kesici ve öldürücü araçlar gibi koleksiyonlar müzenin önemini artırmaktadır.

Müzede kapalı sergi salonlarında Afyonkarahisar ve çevresinden bulunmuş olan arkeolojik eserler, kronolojik bir sıra esas alınarak sergilenmektedir. Bu salonlarda sergilenen eserlerle, Eski Tunç, Hitit, Frig, Lidya, Roma ve Bizans dönemlerine ait oldukça zengin bir koleksiyonlara sahip olunduğu görülmektedir.

Bu dönemlere ait pişmiş toprak, taş mermer, kemik, cam, metal kap kacak, heykel ve sikke gibi araç ve gereçler, yöremiz insanlarının, M.Ö. 3000’li yıllardan günümüze kadar yaşayışı, inancı, üretimi, ticareti hakkında bize oldukça önemli bilgiler vermektedir. Ayrıca, günümüzdeki önemi nedeniyle sanayi haline gelmiş mermer ticareti ve sanatı ile ilgili bilgi veren mermer heykeller, lahitler, mezar taşları ve mimari parçalar, müzenin önemini artırmaktadır.

Müzenin bahçesinde açık sergilemede ise genellikle Roma ve Bizans dönemi mezar stelleri, lahitler, küpler, heykeller, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine ait mezar taşları sergilenmekte ise de henüz Türk-İslam eserlerinin çoğu, kapalı sergi salonumuzun yetersizliği nedeniyle sergilenememektedir.

 

Alimoğlu Müzik Müzesi

ALİMOĞLU MÜZİK MÜZESİ

Konum

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Devlet Konservatuarı

Ahmet Necdet Sezer Kampüsü

Afyonkarahisar

 

İletişim:

Tel: + 90 272 216 58 96

Açılış Saatleri:

09:00-17:00

Cumartesi- Pazar Günleri Kapalıdır.

 

Giriş Ücretleri :

-Ücretsiz

 

Müze Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarının giriş katında ve 1.katında sergilenmektedir. Afyonkarahisarlı İşadamı İbrahim Alimoğlu’nun uzun yıllar boyunca oluşturduğu şahsi koleksiyonunda yer alan müzik aletlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi’ne bağışlamasıyla kurulan müzik müzesi, Alman koleksiyoncu Dr. Wolgfang Ott’un 250 kadar müzik aleti bağışlamasıyla koleksiyonunu daha da zenginleştirmiştir.

Beş kıtadan 450 çalgı aleti ve müzik objesinin yer aldığı müzede ayrıca ünlü ve tanınmış müzik insanlarının kişisel eşyaları, kitaplar, notalar, plaklar gramofonlar da sergilenmektedir. Yapılan bağışlarla müze her geçen gün daha da büyümektedir.

Müzede sergilenen bütün çalgılar orijinal olup, tamamı kullanılabilir durumdadır. Hafta içi açık olan müze konservatuar müdürlüğü ile irtibata geçilmesi halinde hafta sonu da açılmaktadır.

 

ZAFER MÜZESİ

Konum: Karaman Mahallesi, Ordu Blv. No:7,  Merkez/Afyonkarahisar

Afyonkarahisar’ın, şehir merkezinde “Zafer Anıtı” ile Afyonkarahisar Kalesi’nin karşısında yer alır. 1915-1920 Cumhuriyet öncesi Saitoğlu Mehmet Sait Efendi tarafından iki katlı olarak yaptırılmıştır. Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin planlandığı ve taarruz emrinin verildiği yerdir. Bina genel hatları ile neo-klasik özellik taşımaktadır. Plan itibariyle de tipik Anadolu evleri tarzında (orta hayat denilen büyük bir sofa, yanlarında bu sofaya açılan odalar) olduğu görülür. Zemin kat (10 oda, 1 toplantı salonu ve sahnesi) ve üst kattan (9 oda ve sergi salonu) oluşan müzede hem Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile ilgili bilgi verilmekte hem de Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak Paşa ve Batı Cephesi Harekât Şube Müdürü Tevfik Bıyıkoğlu anısına düzenlenen odalar sergilenmektedir.

Şimdiki Belediye binasının yapıldığı 1930’lu yıllara kadar “Afyon Belediye Binası” olarak hizmete devam etmiştir. Daha sonra yeni Belediye binasının tamamlanması ile bina “Emniyet Müdürlüğü’ne” tahsis edilmiştir.

Bina, 1985 yılında Milli Emlak Müdürlüğü’nce “Zafer Müzesi” olmak üzere, Başkomutan Tarihi Milli Park Müdürlüğü’ne tahsis edilmiştir.

Bu binanın önemi, tüm ulusun ölüm-kalım mücadelesi verdiği bir döneme (1919-1922) ait olmasından, 27 Ağustos 1922’de Afyon Karahisar’ın düşman işgalinden kurtuluşunu müteakip, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Garp Cephesi Komutanı İsmet İnönü, Genel Kurmay Başkanı Fevzi Çakmak Paşa ve Garp Cephesi Hareket Şube Müdürü Tevfik Bıyıklıoğlu’nun bu tarihi binada kalmalarından ve burayı karargâh olarak kullanmalarından ileri gelmektedir.

 

ŞUHUT ATATÜRK EVİ

Konum

Şuhut Merkez /Afyonkarahisar

 

İletişim:

Tel: + 90 272 718 40 64

 

Açılış Saatleri:

Haftanın Her Günü Açıktır.

08:00- 17:30

 

Giriş Ücretleri :

-Ücretsiz

 

Hacıvelioğlu Konağı, Mustafa kemal Paşa’nın Büyük Taarruz öncesinde Şuhut’ta kaldığı konaktır. 1897 yıllarında Şuhutlu Hacı Veli tarafından yaptırılmış olan konak  XX. Yüzyıl sivil mimari özelliklerini taşımaktadır ancak asıl önemini Büyük Taarruz’dan önce Mustafa Kemal Paşa tarafından karargâh olarak kullanılmasından almaktadır.

Burada konaklayan Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa ve Fevzi Paşa (Çakmak) ile görüşüp taarruz ile ilgili son incelemelerini yapmıştır ve buradan taarruzun başlayacağı Kocatepe’ye geçmiştir. Mustafa Kemal Paşa’nın konakta kaldığı çalışma odası özgün haliyle düzenlenmiştir. Ayrıca konağın birinci katında Kurtuluş Savaşını konu alan tablolardan oluşan bir sergi vardır.

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us:
Pin Share

Comment here