KÖŞE YAZARLARI

MESLEĞİNİZ EKMEĞİNİZ

HERKESE MERHABA…

BEN RESÜL SÜNDÜK..

Beyaz Belgelendirme Ticaret Limited Şirketi Mesleki Yeterlilik Kurumu(MYK) sahibi ve yöneticisiyim.. Şirketimiz yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşudur.

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu; Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili ulusal yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek için gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşudur.”

Beyaz Belgelendirme ’nin faaliyetleri:

  1. a) Ulusal mesleki yeterlilik sistemi ve çerçevesinde, ulusal ve uluslararası yeterliliklere, bağımsız ve tarafsız kurallara dayalı sınav ve belgelendirme yapmak,
  2. b) Ölçme ve değerlendirme sonuçları, ilgili mevzuat ve akreditasyon kurallarına uygun olarak soru bankaları, teorik ve pratik sorular hazırlamak, var olanları revize etmek,
  3. c) Faaliyet konusunda yer alan tüm çalışmaların yürütümünde ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek gerekli revize çalışmalarını yapmak,
  4. d) Belgelendirme yaptığı sektörlerde işgücü ihtiyaçları ve nitelikleri konusunda veri bankası oluşturarak talep halinde kişi ve kurumlara yardımcı olmak.

şeklinde belirlenmiştir.

Eğitim ve istihdam uyumsuzluğu çeşitli yönlerden ele alınarak ve farklı göstergelerle izlenebilmektedir. Bu göstergelerden en belirleyici olanı kişilerin temel bilgi ve becerilerindeki yeterlilik düzeyidir. Yeterlilik, kişilerin sahip oldukları becerileri ne ölçüde icra edebildiklerinin göstergesidir.

Temel becerilerdeki yeterlilik düzeyinin, işgücü piyasalarında ihtiyaç duyulan nitelikte işgücü yetiştirilmesi için yapılacak ek beşeri sermaye yatırımları için temel oluşturduğu kabul edilmektedir. Temel bilgi ve becerileri destekleyen ve geliştiren eğitim, mesleki eğitim, staj vb. uygulamalar vasıflı meslek sahiplerinin yetiştirilmesinde izlenen yol olmakla birlikte asıl amaç kazanılan niteliklerin işgücü piyasası gereklilikleri ile örtüşmesi olmaktadır. Eğitim ve istihdam arasında doğru ilişkinin kurulması, bireylerin sahip olduğu niteliklerin gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde tanınır olması gerekmektedir. Bu noktada ulusal meslek standartları; sınav ve belgelendirme sisteminin oluşturulması, düzgün bir biçimde işletilmesi ve işgücü piyasalarının etkin bir biçimde işlemesinde en önemli unsur olabilir.

Bir mesleğin başarıyla icra edilmesi için yapılması gereken görev ve işlemler, sahip olunması gereken bilgi ve beceriler ile sergilenmesi gereken tutum ve davranışları gösteren asgari normlar olarak tanımlanan meslek standartları, Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından geliştirilmektedir. Meslek standartlarının işgücü piyasasında işverenler, işçi sendikaları ve istihdam kurumları arasında bir anlaşmanın ürünü olarak ortaya çıkması ve uygulama aşamasında da tüm tarafların sistemi sürdürme konusunda kararlı olmaları gereklidir.

Meslek standartları ile işverenler istihdam edecekleri kişilerin sahip olması gereken bilgi ve beceriler konusunda bilgi sahibi olacağından, meslek standartları aynı zamanda istihdam edecekleri kişinin seçiminden, ücretlerin belirlenmesine ve terfilere kadar birçok aşamada da yararlı olacaktır. Çalışanlar da iş başvurusu sırasında sahip oldukları yeterlilikleri daha iyi sergileyebileceklerdir. Bu çalışmada işgücü piyasalarında önemli bir konu olan “gençlerin işgücü piyasalarındaki konumunun” mesleki yeterlilikler sisteminin genel ilkeleri kapsamında ele alınması amaçlanmaktadır.

Haftaya çok farklı ve çok bilinmeyen mesleki konularda ki yeterlilik esaslarını sizlere aktaracağım.

Kalın sağlıcakla..

 

Please follow and like us:
Pin Share

Comment here